*درد دل‏های یه عاشق(؟) واسه خدای مهربونش*

نوشته های دل تنگی من با خدایم...

قرار صادق...

...صادق باش جوانمرد، صادق......یادت می‏آید؟ شب‏ها، لای‏لایی خواب‏هایت، رفتن بود، نه ماندن......جوانمرد...؟بال، بالت اگر باشد هم باز، لای‏لایی‏های رویاهایت، رفتن ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 23 بازدید
آذر 91
1 پست
آبان 91
3 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
3 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
4 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
4 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
1 پست
مرداد 88
3 پست
اسفند 87
3 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
10 پست
خرداد 87
7 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
5 پست
دی 86
25 پست
آذر 86
5 پست
آبان 86
15 پست
مهر 86
8 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
6 پست
اسفند 85
6 پست
بهمن 85
5 پست
دی 85
6 پست
آذر 85
7 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
5 پست
مرداد 85
6 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
4 پست
آذر 84
8 پست
آبان 84
4 پست
مهر 84
10 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
5 پست
خرداد 84
6 پست
اسفند 83
4 پست
بهمن 83
5 پست
دی 83
4 پست
آذر 83
4 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
2 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
8 پست
بهمن 82
9 پست
دی 82
19 پست
آذر 82
14 پست
آبان 82
17 پست
شهریور 82
1 پست
مرداد 82
3 پست
تیر 82
1 پست
خرداد 82
4 پست
اسفند 81
1 پست
تنهایی
5 پست
قرار
1 پست
آخ
3 پست
عاشورا
10 پست
نشانه
5 پست
نماز
2 پست
امام_عشق
7 پست
جوانمرد
6 پست
هدف
7 پست
غرور
3 پست
عجیب
7 پست
تقدیر
5 پست
دوردست
6 پست
امید
11 پست
آرامش
5 پست
پدر
5 پست
رمضان
3 پست
عاشقانه
8 پست
روشنایی
2 پست
امام_رضا
1 پست
دل_تنگی
22 پست
انتظار
21 پست
غفلت
1 پست
رحمت
4 پست
دعا
1 پست
قرآن
14 پست
اخلاق
2 پست
بازگشت
9 پست
سکوت
13 پست
بهار
2 پست
سفر
12 پست
صبر
8 پست
شب
2 پست
گناه
14 پست
مجازات
2 پست
محرم
9 پست
عشق
27 پست
خلقت
2 پست
سادگی
4 پست
فراموشی
8 پست
معجـزه
2 پست
نوروز
7 پست
نظم
1 پست
رجب
1 پست
فطرس
2 پست
اربعین
4 پست