شاید...

 

سیاه‏تر از هر دردی،

و گویاتر از نشانه‏های روشن روز...

نمی‏دانم کلامم به کدام سو باید بتازد،

آْنچه می‏گویم، شاید بهانه‏ای باشد برای گفتن، بی وزن، بی قاعده، بی نظم... مهم است؟ یا بودن و خواندن و ماندن؟

 

کسی می‏داند، کدام کوبه در، صدای بلندتری می‏دهد، تا شاید صاحبخانه، کمی تلطیف‏تر کند ندای "کیستی" را؟

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
یه نفر

واقعا برگشتید؟ بعد از 10 ماه و 10 روز؟ خدا رو شکر تعطیلی دائمی نشد. [گل]