طعم عشق؟

مستانه به آن سو این سو می‏پرید؛ پرسیدندش که بهر چه، اینگونه شیداییت را فخر می‏فروشی؟ گفت: عاشق چونان معشوقی گشته‏ام، که اینگونه مستانه کرده‏است دلم را... گفتدند: "چگونه عاشقی هستی که هنوز به وصال نرسیده، اینگونه شادمانی می‏زی؟..."

 

...

ناگاه به خود آمد! نگاهی انداخت به اطرافش...

هرچه بود، طعم وصال نبود...

 

/ 4 نظر / 9 بازدید
ت...

[گل]

بال فطرس

خدا عشق است و عشق همه چیز...[گل] خدایا من در كلبه فقیرانه ی خود چیزی دارم كه تو در عرش كبریاییت نداری، من چون تویی دارم كه تو چون خودی نداری. امام سجاد (ع) کل وجهه هالک الا وجهه... عشق باز اول عالم خداست اولین معشوق حق مولای ماست عشق یعنی لا فتا الا علی نفی هستی از همه الا علی عشق یعنی آبرو یعنی شرف تا ابد تسلیم سلطان نجف عشق یعنی روز و شب در زمزمه بردن نام قشنگ فاطمه عشق یعنی یاد رویش در نماز شهره تکفیر و اما سر فراز عشق یعنی چشم و ابروی حسین سر نهادن روی زانوی حسین عشق یعنی خون دل در پای یار عشق یعنی بوسه بر دست نگار

ت...

میتوان نسیم بود و عطر گل را همیشه با خود داشت ....اگر چه دیر...اگرچه دور... می توان خاک بود و تیره در گلستان ...و از گل بی خبر ...هرچند نزدیک! هرچند وصل!!!

همراز

سلام خبو بی ؟ خيلی خو شکله ،وب لا گت من نتونستم همه مطا لبو بخو نم اما هرچی بيشتر ميوخنم ميبينم که وقاعن جالبو خوبه موفق بشی پيشه من هم بيا