حسش کن...

 

خیلی هم سخت نیست، خیلی هم دور نیست...

همینجا، نزدیک‏تر از هز نزدیکی، مهم بودنشه... حسش کن، با تمام وجود...

 

خیلی وقته که منتظرته، باید برگردی، نکنه ازش جلوتر رفته باشی! شایدم...

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
تکخوان

احساس میکــــــــــــــــــنم!