امروز... حسین (ع)...

 

...

/ 1 نظر / 5 بازدید
الهام

حسین(ع) بیشتر از اب تشنه ی صداقت بود افسوس که به جای افکارش زخمهای تنش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی ابی خواندند... دکتر علی شریعتی