مجازات؟...

 

قاموس عجیبی است!

مسلکی که گاه مجازاتش، بزرگترین محبت می‏گردد...*

 

گاه از این دیار دور می‏گردیم، و گاه، در آن غرق و گم! ... چه فایده، که در هر دو حال، حسرت را خریده‎ایم...

عشق بازی در این راه، روشنی می‏خواهد و چشمانی باز، نه غرق شدنی بی انتها و بی ابتدا! نه سر خم کردنی بی‏هویت و بی‏معنا...

 

قاموس عجیبی است!...

 

 

* برداشت از نوشته‏های یکی از دوستان خوبم.

 

/ 1 نظر / 5 بازدید