# انتظار

یادته؟

مشکل اینجاست که یادت بره                         اصلت رو،                         اصل اومدنت رو،                         اصل نقشت رو،                         اصل مسیرت رو،                         اصل هدفت رو،                         اصل ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 6 بازدید