# عاشقانه

خدای من...

خدای من ، می دانی که چقدر زیبا من را ،                                                دلم را ،                                                روحم را ،                                                و تمام وجودم ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 3 بازدید