...شاید...

خسروان قبله حاجات جهانند ولی

 

سببش بندگی حضرت درویشان است

 

...

 

یا هو...

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
تک

خوشحالم که بالاخره آّپ شد! مرسییییییییییییییییی کلی عرفانی شده جو! برمیگردم! با صبروحوصله...[چشمک][گل]